Poręczenie zobowiązania finansowego

Poręczenie zobowiązania finansowego

Prośba o poręczenie kredytu przez osoby z rodziny lub znajomych może oznaczać dla osoby poręczającej duże kłopoty.

Warto więc bardzo dobrze się nad tym zastanowić i zastrzec kilka spraw, które mogą nas przed tymi kłopotami ustrzec.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu

Banki stosują bardzo różne rodzaje zabezpieczeń udzielnych przez siebie kredytów. Wśród nich jest poręczenie zobowiązania finansowego. Dla osoby, która zdecyduje się poręczyć takie zobowiązanie oznacza to wzięcia na siebie bardzo poważnego zobowiązania. Wyrażenie zgody oznacza, że w chwili, kiedy osoba zaciągająca kredyt przestanie go spłacać, obowiązek ten przejdzie na żyranta. Taką sytuację trzeba zawsze brać pod uwagę przed wyrażeniem zgody. Czy więc lepiej jest nie wyrażać zgody na poręczenie kredytu?

Jakie ustalenia ustrzegą nas przed kłopotami?

Jeśli wyrazimy zgodę na zostanie żyrantem, musimy ustalić z bankiem i kredytobiorcą zakres poręczenia. Z punktu widzenia poręczyciela najbardziej rozsądne rozwiązanie to poręczenie pozostałej do spłacenie części kapitałowej. W ten sposób poręczyciel uniknie spłacania odsetek oraz innych kosztów, które bank może doliczyć. Rozwiązanie to jest korzystne dla poręczyciela, ale nie każdy bank wyrazi na nie zgodę. Dla żyranta najważniejsze powinno być jego własne bezpieczeństwo. Z tego powodu należy określić przede wszystkim, jaki będzie jego stopień odpowiedzialności za niespłacony kredyt. Ustrzeże to poręczyciela przed obciążeniem w taki samym stopniu w jaki został obciążony kredytobiorca. Jeżeli tego nie dopilnujemy to w chwili trudności ze spłatą kredytu zapłacimy za kredytobiorcę koszty windykacji, będziemy musieli zwrócić także pożyczoną przez niego kwotę.

 Co powinien poręczyciel

Poręczenie zobowiązania finansowegoPoręczyciel powinien zadbać także, aby w umowie znalazł się zapis, który mówi, że do zmiany warunków umowy musi on wyrazić zgodę. Taki zapis ustrzeże poręczyciela przed zwiększeniem kwoty zaciągniętego kredytu. Kolejny zapis, który należy umieścić w umowie dotyczy okresu przez jaki bank może domagać się zapłacenia zobowiązań. Jeżeli okres ten upłynie bank nie będzie mógł żądać od poręczyciela żadnych pieniędzy.

Podobne wpisy: