Czy spędzając zimowy urlop w kraju, potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenia?

Uprawiając sporty zimowe w ośrodkach położonych na terenie Polski w razie choroby lub wypadku na stoku, możemy liczyć na bezpłatną pomoc medyczną. Pomoc ta przysługuje wszystkim osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale na stoku może dojść do różnych sytuacji, w których dodatkowe ubezpieczenie może nam się przydać. Każda szkoda, którą wyrządzimy innym osobom przebywającym na stoku musi zostać zrekompensowana. W przypadku osób, które się nie ubezpieczyły, wszelkie straty będą musiały one pokryć z własnej kieszeni. Dlatego przed wyjazdem warto się ubezpieczyć dodatkowo.

 Wybór polisy

Dodatkowe ubezpieczenie powinno zawierać polisę od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo warto wykupić polisę, która zapewni nam ochronę na wypadek utraty lub zniszczenia bagaży i sprzętu narciarskiego.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jeżeli w wyniku wypadku na stoku zostaniemy poszkodowani to wszelkie koszty z tym związane zostaną pokryte z ubezpieczenia. Możemy liczyć na odszkodowanie na przykład za utracone w pracy wynagrodzenie, które stracimy przebywając na zwolnieniu lekarskim, ale również wtedy, kiedy zostanie zniszczony nasz sprzęt.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zapewnia ochronę na wypadek gdybyśmy na stoku wyrządzili krzywdę innym osobom. Osoby, które spowodowały wypadek na stoku muszą liczyć się z tym, że osoba poszkodowana zażąda od nich zadośćuczynienia za spowodowane urazy lub za zniszczenie sprzętu. Wysokość odszkodowania, którego zażąda osoba poszkodowana może być bardzo wysokie i poważnie nadszarpnąć nasze finanse. Posiadając polisę OC nie musimy obawiać się, że żądania poszkodowanej osoby doprowadzą nas do ruiny.

Ubezpieczenie sprzętu

To dodatkowa opcja, którą warto wykupić, gdyż zapewnia nam otrzymanie zadośćuczynienia od firmy ubezpieczeniowej na wypadek uszkodzenia lub kradzieży sprzętu narciarskiego. Są firmy, które pod pojęciem sprzęt narciarski rozumieją także buty, kijki i odzież.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz