Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić udzielenia polisy na życie?

Umowa ubezpieczenia na życie jest zobowiązaniem, które zawierane jest dobrowolnie i zasadniczo jego zakres ochrony może być kształtowany zgodnie z zasadą swobody umów. W praktyce oznacza to tyle, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania.

Muszą jedynie pamiętać o tym, aby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tak mówi prawo wobec czego nie jest możliwe złamanie tego odstępstwa. W przypadku ubezpieczeń na życie istotnym czynnikiem podczas podejmowania decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia jest czynnik związany ze stanem zdrowia i wiekiem. W dużej mierze dzieje się tak wówczas, gdy w grę wchodzi zawarcie umowy ubezpieczenia z wyższą niż standardowo sumą ubezpieczenia. Ponadto warto jest zaznaczyć, że ubezpieczyciel ma prawo do indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W tym żądania dokumentów dotyczących stanu zdrowia potencjalnego ubezpieczonego i kierowania go na badania medyczne.

Jaki koszt ponosi zakład ubezpieczeń?

Warto jest jednak zdawać sobie sprawę, że ich koszt ponosi zakład ubezpieczeń. Na podstawie zebranych dokumentów zakład ubezpieczeń ma prawo nie wyrazić zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Możliwy jest również scenariusz, w którym to zostaną zaproponowane zupełnie inne warunki ubezpieczenia. W sytuacji, w której to osoba jaka zgłosiła chęć zawarcia umowy ubezpieczenia wpłaciła składkę ubezpieczeniową to w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonać zwrotu wpłaconej uprzednio składki.

Czym jest suma ubezpieczeń?

Ubezpieczenie na życie to jeden z tych produktów finansowych, który zaliczany jest do specyficznych rozwiązań, ponieważ wymaga dokładnego oszacowania wartości zdrowia oraz życia człowieka. Suma ubezpieczenia to nic innego jak kwota, która to zostaje wypłacano częściowo lub w całości jeżeli dojdzie do wystąpienia zdarzenia losowego opisanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to jeden z tych wariantów, który niesie ze sobą wiele dobrego wobec czego warto jest podobne kwestie mieć na uwadze. Ubezpieczenie na życie i dożycie to kolejny produkt finansowy, który na przestrzeni ostatnich lat cieszy się niebywałą popularnością. Coraz większe grono osób decyduje się skorzystać z podobnego rozwiązania ponieważ niesie ono ze sobą wiele korzyści.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz