Czy ubezpieczenie na życie zawsze stanowi zabezpieczenie kredytu?

Wiele banków, które zajmują się udzielaniem kredytów hipotecznych oczekuje od swoich klientów dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy na życie. Okazuje się, że podobne zachowanie jest obecnie standardem w wielu placówkach. Konstrukcja podobnego ubezpieczenia sprawia, że suma ubezpieczenia maleje wraz z malejącą sumą spłacanego zobowiązania.

Całkowity koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej powinien być tożsamy z terminem spłaty wszelkich innych zobowiązań kredytowych. Nie zawsze jednak wcześniejsza spłata kredytu bądź pożyczki wiąże się z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. Koniecznie należy wspomnieć, że takie ubezpieczenie gwarantuje ochronę rodzinie ubezpieczonego i zapewnia również spłatę zaciągniętego uprzednio przez niego kredytu na wypadek jego śmierci lub inwalidztwa, przez co nie będzie zdolny do wykonywania pracy.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Trzeba jednak zwracać uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń- są to przypadki, w których to zakład ubezpieczeń nie będzie świadczył na nasza rzecz żadnej ochrony. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które w skrócie nazywane są OWU w części zatytułowanej najczęściej „wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń” znajdują się sytuacje na wypadek, których nie wystąpi wypłata odszkodowania. Wymienione są one od punktów i zdecydowanie zaleca się zapoznanie z nimi, aby w ten sposób wiedzieć, jak przedstawia się nasz zakres ochrony. Trzeba również nadmienić, że ubezpieczyciele oferują w ramach tego typu produktów ochronę od czasowej lub stałej niezdolności do pracy bądź też od jej utraty.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to jedno z tych rozwiązań oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, które wymaga dokładnego oszacowania wartości zdrowia oraz życia człowieka. Suma ubezpieczenia to jest kwota, która zostaje w całości lub częściowo wypłacona w chwili, gdy dojdzie do zdarzenia losowego opisanego w warunkach ubezpieczenia. Ostatnimi czasu dużą popularnością cieszy się również ubezpieczenie na raka – jest to polisa, która ma stanowić zabezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór. Z odszkodowania, które zostanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe można pokryć wysokie koszty leczenia choroby. Wszelkie warunki wypłaty wspomnianych środków występują w chwili zajścia zdarzenia, które zostało szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszelkie odstępstwa od nich powodują, że owa wypłata może nie nastąpić.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz