Dla kogo adresowany jest program „Inteligentny Rozwój”?

Dla kogo adresowany jest program „Inteligentny Rozwój”?

Inteligentny Rozwój (IR) stworzony został przede wszystkim z myślą o badaniach naukowych, prowadzonych zarówno przez instytucje naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W ramach pozyskanych środków można realizować zadania związane z rozwojem nowych, innowacyjnych technologii.

Program ten sprawdza się przede wszystkim w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które zdecydują się realizować przedsięwzięcia w przedmiotowej dziedzinie.

Zalety programu

Badania naukowe może realizować każda jednostka. Wielu przedsiębiorców, także właścicieli małych i średnich firm, poszukuje rozwiązań, które zapewnią konkurencyjność na rynku, zwiększając tym samym renomę firmy. Realizowane projekty mogą mieć różny charakter, należy jednak pamiętać, że powinny być zgodne z profilem przedsiębiorstwa oraz dotyczyć zadań, których realizacja korzystnie wpłynie na funkcjonowanie społeczeństwa tudzież określonej grupy odbiorców. Zasadniczym celem programu Inteligentny Rozwój jest pobudzenie innowacyjności rodzimej gospodarki, polegające przede wszystkim na zwiększeniu nakładów prywatnych na B + R, a także otwarcie się przedsiębiorstw na innowacyjne prace badawcze.

Sprawdź również

Nowe powiązania

Wykorzystanie tej możliwości umożliwia umacnianie oraz tworzenie nowych powiązań pomiędzy sektorem naukowym a przedsiębiorstwami, wzmacnia innowacyjność firm oraz jakość prowadzonych badań. Dzięki pozyskanym środkom można wykonać znacznie więcej zadań i działań o charakterze naukowym. Należy podkreślić, że środki można przeznaczyć na cały etap realizowanego przedsięwzięcia, począwszy od inkubacji pomysłu, poprzez działania badawcze, prototypowanie oraz wdrażanie wyników badań. Można więc stwierdzić, że program Inteligentny Rozwój umożliwia optymalną realizację nowych pomysłów oraz wdrażanie stworzonych produktów w odpowiednie sektory gospodarcze. Godny podkreślenia jest fakt, że program Inteligentny Rozwój w swoisty sposób mobilizuje poszczególne jednostki do współpracy z innymi podmiotami – mowa tu przede wszystkim o konsorcjach scalających jednostki naukowe działające na różnych płaszczyznach oraz jednostki naukowe i przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz