Dlaczego narzekamy na ubezpieczyciela?

Dlaczego narzekamy na ubezpieczyciela?

Ubezpieczenia majątkowe jakie zawieramy mają nam dać poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie wystąpienia określonych zdarzeń losowych otrzymamy wsparcie i stosowną rekompensatę finansową za poniesione szkody i straty materialne związane także z naszym zdrowiem i życiem.

Problem w tym, że często zbyt naiwnie podchodzimy zarówno do zasad zawierania ubezpieczenia mieszkania czy jakiegokolwiek innego mienia.

Podobnie jeśli chodzi o polisę lub ubezpieczenie

Podobnie zresztą rzecz się ma gdy chodzi o ubezpieczenie auta czy polisę na życie oraz ubezpieczenie NNW. Główne skargi i problemy wynikają z tego, że:

  • Zawierając umowy poszczególnych ubezpieczeń nie rozumiemy ich natury prawnej i zasad ich funkcjonowania
  • Sumę ubezpieczenia mylnie traktujemy jako kwotę odszkodowania, która powinna zostać nam wypłacona
  • Ten stan rzeczy ma swoje konsekwencje. Do Rzecznika Ubezpieczonych rok rocznie wpływa tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy skarg na ubezpieczycieli. Prym wiodą tutaj takie towarzystwa ubezpieczeniowe jak: Link 4, MTU, Generali, TUW czy Avivy. W zakresie ubezpieczeń na życie, najczęściej wpływają skargi na PZU Życie, Generali Życie czy TU na Życie Europa. Oczywiście ubezpieczyciele również są winni tej sytuacji, najczęściej w białych rękawiczkach tak wykorzystują przepisy obowiązującego prawa aby umiejętnie wykorzystać niewiedzę ubezpieczonego.

Polisy komunikacyjne

Najwięcej skarg dotyczy Polic komunikacyjnych. OC samochodu, a także ubezpieczenie NNW zawarte w jego ramach to najczęstszy temat sporu. Skarżymy się oczywiście na nieuznanie naszych roszczeń odszkodowawczych lub na niską kwotę odszkodowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ubezpieczeń mienia i wszelkich polis od kradzieży. Pamiętajmy jednak, że to TU ostatecznie decyduje jaką kwotę ubezpieczenia nam wypłaca i jaką szkodę ponieśliśmy. Suma oznacza jedynie 100% możliwego odszkodowania. Ubezpieczyciel natomiast mówi jedynie najczęściej o procentach od tej kwoty.

Wyłączenia

W zawieranych polisach są stosowane również liczne wyłączenia, które warto poznać dokładnie przed zawarciem umowy aby pewne sytuacje w jakich się znajdziemy nie pozbawiały nas możliwości uzyskania odszkodowania. Najczęstszym wyłączeniem są alkohol i inne środki odurzające, ale nie tylko i należy o tym pamiętać.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz