Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne to jedne z najczęściej udzielanych rodzajów kredytów przez działające w Polsce banki. Procedura ich przyznawania zajmuje trochę czasu. Możemy ją nieco przyspieszyć, jeśli przy składaniu wniosku będziemy mieli przy sobie komplet niezbędnych dokumentów. Jakie dokumenty będą nam potrzebne przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny?

 

Niezależnie od tego, w jakim banku składamy wniosek o kredyt hipoteczny musimy okazać dokument ze zdjęciem, który potwierdzi naszą tożsamość. We wszystkich bankach osoby składające wniosek o kredyt są proszone o przedstawienie dwóch takich dokumentów. Jednym z nich może być dowód osobisty, drugim prawo jazdy lub paszport. Do banku zabieramy ze sobą kserokopię tych dokumentów. W niektórych bankach dodatkowo osoby ubiegające się o kredyt muszą dołączyć także akt ślubu.

Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki

O tym, czy bank zdecyduje się udzielić nam kredytu zadecyduje dokonana przez niego ocena naszej zdolności kredytowej. Bank musi więc mieć wgląd do następujących dokumentów:

zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, że jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę;

zaświadczenia od pracodawcy o osiąganych dochodach z ostatnich sześciu miesięcy;

zaświadczenia o wpisaniu do rejestru działalności gospodarczej;

To ostanie zaświadczenie muszą przedstawić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. W ich przypadku bank będzie chciał dodatkowo zapoznać się także z:

formularzem PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku;

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem;

zaświadczeniem z ZUS-u, który potwierdzi, że nie zalegamy z opłacaniem składek.

 Dokumenty nieruchomości

Kupując dom lub mieszkanie za środki z kredytu hipotecznego musimy także dołączyć dokumenty dotyczącej kupowanej nieruchomości. W każdym banku będziemy musieli dołączyć do wniosku o kredyt zawartą z poprzednim właścicielem umowę przedwstępną oraz odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Wymienione dokumenty są wymagane przez każdy bank.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz