Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli w które fundusze warto zainwestować

Tak samo jak papiery wartościowe wchodzące w skład naszego portfela inwestycyjnego tak samo i fundusze inwestycyjne, którymi się interesujemy powinny być odpowiednio zdywersyfikowane, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo inwestycji ale ma także znaczenie w kontekście jej rentowności.

Jest to zresztą jedna z częściej stosowanych przez profesjonalnych inwestorów zasad dotycząca inwestowania w fundusze inwestycyjne. Na pewno powinniśmy wziąć pod uwagę podział funduszy na otwarte oraz zamknięte i typowe założenia, które się do takich funduszy odnoszą.

Fundusze otwarte

Pierwszym z nich jest większe bezpieczeństwo wynikające właśnie z inwestowania w otwarte fundusze inwestycyjne. Jest to jak najbardziej prawdą, a wynika z uwarunkowań prawnych i zasad do których takie fundusze muszą się stosować. Jest to na przykład wymuszenie większej dywersyfikacji portfela czy też inne mające wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa inwestorów ograniczenia. Dla większości inwestujących w fundusze najkorzystniejszą sytuacją jest jeśli większość ich środków jest ulokowana w otwartych funduszach inwestycyjnych, które pod wieloma względami uznawane są za zdecydowanie bardziej stabilne. O wiele częściej też przeprowadzana jest wycena wartości jednostek udziałów, tak więc bardzo szybko można zorientować się czy nasz fundusz zyskuje czy też nie. Do takiej wyceny mamy dostęp w zasadzie codziennie.

Inwestycja w fundusze zamknięte

Normą jest natomiast to, że zamknięte fundusze inwestycyjne są w większym stopniu nastawione na zysk i co istotne często to one właśnie wyższe zyski osiągają. Jest to uwarunkowane tym, że zarządzający zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi mają o wiele większą swobodę w doborze narzędzi inwestycyjnych. Część takich funduszy tworzonych jest zresztą z myślą o konkretnych inwestycjach i jako takie mają szansę na odniesienie sukcesu. Jako, że są to fundusze nieco bardziej ryzykowne, są też zalecane raczej bardziej doświadczonym inwestorom. Na pewno warto jest zainwestować przynajmniej część swoich środków w takie fundusze inwestycyjne. Wśród zamkniętych funduszy inwestycyjnych znajdziemy także większą liczbę wyspecjalizowanych funduszy do których zaliczyć można na przykład fundusze branżowe.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz