Fundusze otwarte i zamknięte

To właśnie zamknięte fundusze inwestycyjne uważa się za zdecydowanie bardziej elitarne, dostępne tylko dla inwestorów którzy  dysponują odpowiednio zasobnym portfelem, a czasem jeszcze dodatkowo spełniają kilka innych ustalonych dla konkretnego funduszu kryteriów inwestycyjnych. Takie ograniczenia nie są jednak stosowane bez powodu. Chodzi tutaj nie tylko o samą formę funkcjonowania, która wymusza pewne regulacje w tym zakresie ale także i o to, że fundusze zamknięte mogą działać w oparciu o inne, często bardziej ryzykowne strategie. Nie podlegają też wielu ograniczeniom, które są już typowe dla funduszy inwestycyjnych otwartych.

Progi inwestycyjne

Istnieć mogą od tych reguł wyjątki, chociażby zamknięte fundusze inwestycyjne które inwestują w obligacje. Mogą się one odznaczać większą stabilnością właśnie przez brak możliwości wycofania się inwestorów inwestycji przez określony i znany w chwili przystąpienia czas. Mitem jest natomiast, że w zamknięte fundusze inwestycyjne zainwestować mogą tylko duzi inwestorzy czy też instytucje inwestycyjne. W wielu funduszach istnieją oczywiście progi, których wysokość oscylować może nawet w granicy kilkudziesięciu tysięcy ale znajdziemy i takie, gdzie ograniczenia te będą o wiele mniejsze i certyfikaty uczestnictwa można będzie zakupić nawet z kilkaset złotych.

Sprzedaż certyfikatów

Później można poczekać do momentu, w którym certyfikaty te zostaną przez fundusz wykupione. Inną opcją jest sprzedaż certyfikatów innym inwestorom. Nie zawsze otrzymamy tyle ile skłonny będzie nam zapłacić sam fundusz, ale także i z tej opcji można w wielu przypadkach korzystać, zwłaszcza że upłynnienie certyfikatów w ten sposób możliwe jest nawet na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku akcji. Podobnie też jak przy wyborze akcji konkretnego podmiotu można tutaj wziąć sprawdzić notowania i na tej samej zasadzie określić także w pośredni sposób wyniki samego funduszu inwestycyjnego, aczkolwiek nie zawsze przełożenie ich na notowania cen certyfikatów uczestnictwa musi być takie oczywiste.

Podobne wpisy: