Grupowe ubezpieczenie na życie – jakich świadczeń możesz się spodziewać?

Grupowe ubezpieczenie na życie organizowane jest zwykle przez zakład pracy dla swoich pracowników. Trzeba jednak zaznaczyć, że jego zakres ochrony zależy od warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Wobec czego zanim zostanie podjęta decyzja o zawarciu umowy koniecznie trzeba zapoznać się ze wszelkimi warunkami proponowanej umowy.

Warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że obecnie zakłady ubezpieczeń proponują bardzo mocno zróżnicowane warunki i warianty umów ubezpieczenia na życie. Zwykle zaraz obok podstawowego ryzyka, które dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej to jego umowa dodatkowo może obejmować inne świadczenia. Wśród świadczeń, które mogą dotyczyć osoby objętej grupowym ubezpieczeniem na życie znajduje się również: śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,  śmierć wskutek wypadku przy pracy, niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku, uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego czy też śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Zabezpieczenia

Ponadto innymi świadczeniami zdrowotnymi, o których to często jest mowa to te, których zadaniem jest zabezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, świadczenie za pobyt w szpitalu związany z leczeniem określonej choroby bądź też urazu. Oprócz tego zwykle w zakresie ochrony znajduje się również leczenie szpitalne spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, pomoc z tytułu niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania. Osoba, która zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia w zakładzie pracy może liczyć na wsparcie dla osób najbliższych w momencie, gdy dojdzie do najgorszego z możliwych scenariuszy.

Co znajduje się wśród świadczeń?

Wśród świadczeń dla bliskich znajduje się m.in.: śmierć małżonka, śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka), śmierć dziecka, urodzenie się dziecka, urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka , leczenie szpitalne małżonka spowodowanego nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie małżonka obejmujące określone rodzaje zachorowań oraz poważne zachorowania dziecka. Ubezpieczenia grupowe są rozwiązaniami, po które sięga coraz więcej osób chcących zagwarantować sobie oraz najbliższym osobom ochronę w trudnych sytuacjach życiowych. Wsparcie ze strony świadczeń finansowych pomoże podnieść się w ciężkich chwilach. Zdecydowanie warto jest zainwestować w dobre ubezpieczenie na życie. Tym sposobem można zwiększyć swój komfort życia.

 

Podobne wpisy: