Inwestycje w otwarte fundusze inwestycyjne

To właśnie fundusze otwarte cieszą się w zasadzie największym zainteresowaniem pośród większości inwestorów. Można w nie inwestować mając na swoim koncie zaledwie kilkadziesiąt złotych. Zakupów można dokonywać przez Internet podobnie jak ma to miejsce przy kupnie akcji i innych tym podobnych papierów wartościowych.

Dodatkowo inwestując w tak zwane parasolowe papiery wartościowe w każdej chwili mamy w zasadzie możliwość przenoszenia swoich środków pomiędzy różnymi funduszami inwestycyjnym i tym samym zwiększyć swoje szanse na zyski z przeprowadzanych w taki sposób inwestycji.

Okresowe wyceny kapitału

Często i dosyć obszernie mówi się o wielu korzyściach wynikających z inwestowania w fundusze inwestycyjne, ale nie można przy tym zapominać o także przecież istotnej stronie czysto technicznej dotyczącej inwestowania w wybrane przez siebie fundusze. Po pierwsze jak już wspomnieliśmy zakupów jednostek można dokonywać za pośrednictwem sieci. Nie ma tutaj co prawda notowań ciągłych jak ma to miejsce w przypadku akcji, ale także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są okresowo wyceniane. Ich właściciel dokładnie więc wie jak wyceniany jest jego kapitał ulokowany w jednostkach funduszy inwestycyjnych. Takie wyceny przeprowadzane są na koniec dnia, zwykle tuż po zakończeniu sesji giełdowej.

Nabywanie jednostek uczestnictwa

Zawsze też można uzyskać dostęp do danych historycznych i na ich podstawie określić czy warto w dany fundusz inwestować czy też lepiej jest się z inwestycji wycofać. W odniesieniu do akcji mamy tutaj także kilka jakże istotnych różnic. Jedną z nich jest różnica dotycząca sposobu w który można nabywać jednostki uczestnictwa. Nic nie stoi na przeszkodzie aby kupić lub sprzedać tylko ułamkową część jednostki uczestnictwa. Ma to też spore znaczenie przy innych operacjach takich jak chociażby zmiana alokacji środków pomiędzy wybranymi przez klienta funduszami. Natomiast akcje czy inne papiery wartościowe nie mogą być w ten sposób dzielone. Zawsze też można zażądać wykupienia przez fundusz posiadanych przez danego klienta jednostek  uczestnictwa. Taka operacja musi być zrealizowana przez fundusz w ściśle określonym terminie, wynoszącym przeciętnie kilka dni.

Podobne wpisy: