Jak inwestować w fundusze inwestycyjne

Tak samo jak przy każdej innej inwestycji tak i tutaj niezbędnym kryterium które pojawia się przy inwestowaniu jest oczywiście wiedza. Przede wszystkim jest to wiedza na temat funkcjonowania funduszu oraz tego w jakich inwestycjach się specjalizuje.

Fundusze w zależności od tego w co i w jaki sposób inwestują dzielą się na określone rodzaje funduszy inwestycyjnych. Zasadne jest porównywanie więc ze sobą tych funduszy, które inwestują w podobny sposób oraz w podobne aktywa. Porównanie wyników wypracowanych przez typowy fundusz akcyjny z funduszem który zakwalifikować można jako fundusz obligacji często jest po prostu błędem, a samo porównanie może być mylące.

Rodzaje funduszy

Z miejsca też warto założyć, że przy wyszukiwaniu funduszu inwestycyjnego, w który będziemy chcieli zainwestować warto jest wziąć pod uwagę kilka różnych typów funduszy. Także w tym zakresie wskazana jest często dywersyfikacja. Już sam fakt zainwestowania pieniędzy w fundusz inwestycyjny oznacza w sporym stopniu dywersyfikacje zainwestowanych środków, ale poziom dywersyfikacji można jeszcze poprawić rozdzielając swoje pieniądze pomiędzy kilka różnych funduszy inwestycyjnych. Wystarczający poziom dywersyfikacji zainwestowanych środków można osiągnąć już w momencie zainwestowania przynajmniej w 2 czy 3 fundusze inwestycyjne przy założeniu, że będą to fundusze należące do zupełnie innych grup funduszy inwestycyjnych, czyli koncentrujące się na zupełnie innych aktywach, w których lokowane będą środki.

Rankingi i wyniki

Porównanie wyników funduszy może odbywać się na bazie rankingów, gdzie fundusze porównywane są także z podziałem na rodzaje. Inwestor powinien prześledzić jak interesujące go fundusze inwestycyjne radziły sobie na przestrzeni lat. Nie chodzi tylko o to czy znajdowały się na pierwszych miejscach rankingów funduszy inwestycyjnych, ale także i o to czy ich miejsce w rankingu było stabilne. Jeśli nie to może oznaczać to zastosowanie bardziej ryzykownej strategii inwestycyjnej. W szczególności warto jest zwrócić na to uwagę w przypadku typowych funduszy akcyjnych czy też tak zwanych funduszy branżowych.

Podobne wpisy: