Jak może zostać zabezpieczony kredyt samochodowy?

Banki oferują bardzo różne rodzaje kredytów, między innymi kredyty samochodowe. Udzielając kredytu samochodowego bank może go zabezpieczyć bardzo różnorodnie. Jedną z form zabezpieczenia może być przewłaszczenie, inną zastaw rejestrowy. Czy charakteryzują się te formy zabezpieczenia kredytu samochodowego?

 

Wybierając ten sposób zabezpieczenia kredytu samochodowego, kredytobiorca musi ustanowić bank współwłaścicielem kupionego na kredy samochodu. Zwyczajowo bank zostaje współwłaścicielem czterdziestu dziewięciu procent pojazdu.

Czym jest przewłaszczenie?

W rękach banku pozostaje karta pojazdu, jest to więc wyjątkowo korzystny sposób zabezpieczenia kredytu. Są przypadki, kiedy klient może kartę pojazdu odzyskać. Bank jednak jedynie ją wypożycza i ta czas, który jest bardzo ściśle określony. Często wypożyczenia karty pojazdu wiąże się z koniecznością zapłacenia przez klienta prowizji. Wysokość jej jest na tyle niska, że nie jest ona dużym obciążeniem. W przypadku, kiedy kredytobiorca przestaje terminowo płacić raty kredytu, 49% samochodu jest własnością banku, który udzielił kredytu. Jeżeli kredyt zostanie zabezpieczony zastawem rejestrowym konieczne będzie odnotowanie tego faktu w krajowym rejestrze zastawów. Fakt ten zostanie także dodatkowo udokumentowany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zakupionego za środki pochodzące z kredytu.

Na czym polega zastaw rejestrowy?

Ta forma zabezpieczenia daje bankowi możliwość sprzedaży zastawu w przypadku, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłacania kredytu. Dzięki sprzedaży zastawu bank może odzyskać pozostałe pieniądze. Zdecydowanie bardziej popularną formą zabezpieczania kredytu samochodowego jest przewłaszczenie. Warunki przewłaszczenia są zawsze ustalane indywidualnie dla każdego klienta. Mniejsza popularność zastawu rejestrowego jako formy zabezpieczenia nie oznacza, że wśród działających w Polsce banków żaden nie decyduje się na zastosowanie takiej właśnie formy zabezpieczenia. Stosuje je wiele banków, chociaż są one w mniejszości.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz