Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek o kredyt?

Osoby, które planują wziąć w banku kredyt muszą nie tylko złożyć wniosek o jego udzielenie, ale także zgromadzić niezbędne dokumenty. Jakie dokumenty będą nam potrzebne? Niezależnie od tego o jaki kredyt się ubiegamy, bank chce zweryfikować naszą tożsamość.

Dlatego do najważniejszych dokumentów, które trzeba przedstawić w każdym banku jest dokument ze zdjęciem. Dobrze, jeśli będzie to dowód osobisty. Ale nie jest on konieczny. Tożsamość może zostać bowiem potwierdzona także na podstawie prawa jazdy lub paszportu. W tych dokumentach znajdują się bowiem dane, które nie tylko potwierdzają naszą tożsamość, ale także dane, które są niezbędne do podpisania umowy. Aby uzyskać kredyt pracownik bank musi poznać:

Dane

imię i nazwisko osoby składającej wniosek o kredyt;

numer PESEL;

datę urodzenia;

imiona rodziców;

adres zamieszkania.

Okazany przez kredytobiorcę dowód tożsamości musi być czytelny. W przypadku, kiedy nie da się odczytać z niego naszych danych, bank może nam odmówić udzielenia kredytu. W zależności od tego o jaki kredyt się ubiegamy, bank może wymagać przedstawienia dwóch dokumentów, które potwierdzają tożsamość. W takim przypadku oba dokumenty muszą być ze zdjęciem.

Dokumenty o dochodach

Nie ma znaczenia, jaki rodzaj kredytu chcemy otrzymać, zawsze bank będzie chciał sprawdzić zdolność kredytową. Dlatego wśród wymaganych do uzyskania kredytu dokumentów są także te, które potwierdzą, jaki dochód osiągamy. Ubiegając się o kredyt możemy do wniosku dołączyć jedne z następujących dokumentów:

zaświadczenie od pracodawcy;

zaświadczenie, że prowadzimy działalność gospodarczą – może to być wpis do ewidencji;

deklaracja PIT za miniony rok podatkowy – otrzymamy ją w Urzędzie Skarbowym;

decyzja o przyznaniu emerytury lub renty;

odcinek emerytury bądź renty.

Jeżeli dokumentem potwierdzającym osiągany przez nas dochód jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę to pamiętajmy, aby dodatkowo dołączyć także oświadczenie, na jakim rodzaju umowy jesteśmy zatrudnieni.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz