Ubezpieczenie w szkole obowiązkowe czy nie?

Ubezpieczenie w szkole obowiązkowe czy nie?

W kwietniu 2015 roku wprowadzono zmiany w przepisach, które sprawiły, że ubezpieczenie nnw tzw. „ubezpieczenie szkolne”, które ma chronić nasze dziecko jest nie obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że nie warto go zawierać. Cała ta zmiana w przepisach miała na celu jedynie uchronić rodziców przed zawieraniem niekorzystnych ubezpieczeń pakietowych.

Read More

Pułapki AC

Pułapki AC

Naprawienie szkody, zgodnie z dyspozycją art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, polega na zwrocie kosztów, poniesionych przez poszkodowanego. Dlatego właśnie zawieramy ubezpieczenia. Bez względu na to czy jest to ubezpieczenie majątkowe czy ubezpieczenie komunikacyjne. Niektóre z nich są obowiązkowe, a niektóre nie, ale coraz częściej jesteśmy skłonni ubezpieczać się dodatkowo aby uniknąć w razie szkód dodatkowych obciążeń finansowych.

Read More

Polisa on-line

Polisa on-line

Na początku obecnego stulecia w ubezpieczeniach nadeszła wielka rewolucja internetowa, pojawiły się bowiem polisy on-line, do których przede wszystkim musiały przyzwyczajać się organy ścigania. Przede wszystkim trudno im było zaakceptować dokumenty bez pieczątek i własnoręcznych podpisów.

Read More

Oszustwa w polisach

Oszustwa w polisach

W Polsce niestety z roku na rok coraz więcej przybywa prób dokonania oszustw ubezpieczeniowych, a także udanych wyłudzeń odszkodowania. Na szczęście nie znajdujemy się w tej dziedzinie w światowej czołówce , tym nie mniej z polskiego systemu ubezpieczeniowego wyprowadzana zostaje rok rocznie suma określana na kwotę 1 miliarda złotych. Kto za to płaci oczywiście inni ubezpieczeni.

Read More

Kara za brak OC i droga polisa możesz się bronić

KNF od dość dawna apelowało do towarzystw ubezpieczeniowych, że składka OC jest zbyt niska w stosunku do wysokości sum gwarancyjnych i suma sumarum wielkości roszczeń odszkodowawczych. Dlatego dla zachowania stabilności systemu ubezpieczeń należy ją podnieść. Na nieszczęście kierowców te prośby zostaną wysłuchane już 2016 i wszyscy jak jeden mąż podniosą składki. Skończy się więc ewidentna walka o klienta jedynie za pomocą atrakcyjnej ceny ubezpieczenia komunikacyjnego.

Read More

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków nieco odbiega swą naturą od innych ubezpieczeń majątkowych, zasadniczo nim nie jest. To ubezpieczenie osobowe, które jednak chroni swoisty majątek człowieka jakim jest jego zdrowie i życie. Przez ubezpieczycieli jest ono sprzedawane osobno, albo w pakietach najczęściej wraz z ubezpieczeniami na życie oraz OC samochodu.

Read More