Kiedy banki mogą nam wypowiedzieć kredyt?

Kiedy banki mogą nam wypowiedzieć kredyt?

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank może nastąpić w każdym momencie. Nie jest to jednak decyzja podejmowana przez banki zbyt często, dla kredytobiorcy oznacza ona wiele problemów.

Kiedy banki podejmują taką decyzję? Jak to wygląda od strony praktycznej?

Dokładne zapoznanie się z umową

Obowiązkiem osoby zaciągającej kredyt jest dokładne przeczytanie warunków umowy. Obowiązkiem banku jest takie sporządzenie umowy, aby klient wiedział, w jakich sytuacjach bank może umowę wypowiedzieć. Wypowiedzenie umowy ściąga kłopoty nie tylko na klienta, ale także na bank. W interesie klienta leży więc dokładne zapoznanie się z treścią umowy.

Opóźnienia w spłacaniu rat

To jeden z najczęstszych powodów wypowiadania umów kredytowych. Banki stosują jednak różne praktyki. W zależności więc od banku taka decyzja może być podjęta w stosunku do klientów, którzy nie wpłacili na przykład dwóch rat, ale inny bank procedurę wypowiedzenia umowy rozpocznie dopiero po nie wpłaceniu powiedzmy czterech rat. Jeśli mamy problemy finansowe raczej więc negocjujmy z bankiem nowe warunki spłaty kredytu, a nie unikajmy ich spłacania. Niektóre banki proponują klientom mającym przejściowe trudności wakacje kredytowe. To dobre rozwiązanie, które pozwoli nam uporać się z chwilowymi trudnościami.

Nieprawdziwe informacje w chwili ubiegania się o kredyt

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy to praktyka stosowana przez banki w odniesieniu do osób, które podały nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym. Dodatkowo osoby, które dopuściły się sfałszowania dokumentów muszą liczyć się ze skierowaniem sprawy na policję.

Zmniejszenie zdolności kredytowej

Bank może wypowiedzieć umowę kredytową osobom, których sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Często stosowaną praktyką jest jednak zażądanie od kredytobiorcy dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu. Może to być na przykład współkredytobiorca.

Wykorzystanie kredytu na inny cel

Kiedy banki mogą nam wypowiedzieć kredyt?Takie naruszenie warunków umowy powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy. Pociąga za sobą także dalsze konsekwencje: kolejny bank może odmówić nam udzielenia kredytu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz