Kiedy możliwe staje się wypowiedzenie ubezpieczenia o życie?

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie osobowe to osoba ubezpieczająca się może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. W momencie, gdy nigdzie nie ma podobnych zapisów to może to zostać zrealizowane ze skutkiem natychmiastowym.

Warto jest wspomnieć, że nieopłacenie raty składki w terminie, który to został określony w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo nawet wcześniejszego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia w braku odmiennego zastrzeżenia w umowie bierze się za jej wypowiedzenie przez ubezpieczającego. Jest to bardzo ważna kwestia, o której w żadnym wypadku nie należy zapominać wobec czego miejmy podobny fakt na uwadze. Ponadto ubezpieczyciel może sam wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie w wypadkach, które to zostały wskazane w ustawie.

Czego ubezpieczyciel nie może zastrzec?

W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel nie może sobie zastrzec w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informacji o pojawieniu się możliwości wypowiedzenia umowy w sytuacjach innych niż te, które to zostały wskazane w ustawie. W umowach, które posiadają krótszy okresach ubezpieczenia (np. 1 rok) występują czasami tzw. klauzule prolongacyjne. Co to właściwie oznacza? Okazuje się, że zgodnie z nimi umowa ubezpieczenia przedłuża się automatycznie na kolejny okres, jeżeli żadna ze stron przed upływem okresu ubezpieczenia nie złoży oświadczenia, że umowę rozwiązuje. Umowę taką ubezpieczający może wypowiedzieć w każdym czasie w terminie podanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zerwanie umowy

Zdając sobie sprawę z obowiązujących praw oraz obowiązków znacznie prościej będzie podjąć decyzję odnośnie zerwania bądź kontynuacji danego zobowiązania z ubezpieczycielem. Ponadto z racji faktu, że klientom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy mogą oni skorzystać ze znacznie atrakcyjniejszej propozycji. Wobec czego opłata comiesięczna składki na ubezpieczenie będzie w pełni zasadna. Warto jest więc zdawać sobie sprawę z podobnych kwestii a będziemy w stanie cieszyć się wieloma korzyściami płynącymi właśnie z tego faktu. Ubezpieczenie na życie to specyficzny produkt finansowy, który wymaga określenia wartości zdrowia oraz życia człowieka. Zanim jednak zapadnie decyzja o wyborze określonego rozwiązania konieczne staje się dokładne przemyślenie tematu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz