Kredyt hipoteczny a wiek

Kiedy złożymy wniosek o kredyt hipoteczny, bank przy jego rozpatrywaniu będzie rozpatrywał go uwzględniając różnorodne kryteria. Na pewno jednym z nich będzie nasz wiek. Wiek przyszłego kredytobiorcy ma dla banku nie mniejsze znaczenie niż osiągane przez niego dochody. Jaką rolę odgrywa wiek przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego? Czy mając pewną liczbę lat nie mamy szansy na kredyt?

Wszystkie banki rozpatrując wniosek o kredyt uwzględniają przy tej procedurze minimalny wiek kredytobiorcy. Każda z nich prowadzi w tym względzie własną politykę, mimo to nie ma banku, który udzieli kredytu osobie, która nie ukończyła osiemnastu lat.

Wiek minimalny

W naszym kraju osoby te nie mają jeszcze pełnej zdolności prawnej, w związku z tym nie mogą brać na siebie zobowiązań o charakterze finansowym, a tym jest przecież kredyt hipoteczny. Jak już wspomniano, przy ustalaniu minimalnego wieku kredytobiorcy, każdy bank prowadzi własną politykę. Może się okazać więc, że bank, w którym złożyliśmy wniosek minimalną granicę wieku ustalił na poziomie dwudziestu jeden lat. W takim banku osoby przed dwudziestymi pierwszymi urodzinami nie mają żadnej szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

 Wiek maksymalny

W tym przypadku także każdy bank może sam ustalić górną granicę wieku. Należy jednak bardzo mocno podkreślić, że w przypadku wieku maksymalnego nie chodzi o wiek, w którym składamy wniosek o kredyt, ale o wiek, który osiągniemy spłacając ostatnią ratę kredytu. O tym, czy otrzymamy kredyt zadecyduje między innymi okres, na który kredyt planujemy zaciągnąć kredyt. W przypadku krótkiego okresu kredytowania nawet osoby po sześćdziesiątym roku życia nie są bez szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Oczywiście największe szanse na otrzymanie kredytu mają osoby młode, osoby, które w chwili składania wniosku mają około trzydziestu lat. W ich przypadku okres kredytowania może wynieść nawet około czterdziestu lat. W chwili spłacania ostatniej raty osoby te będą miały około siedemdziesięciu lat, swoją aktywność zawodową ukończą więc na krótko przed spłatą ostatniej raty.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz