Kryptowaluty jako obiekt zainteresowania TFI

Kryptowaluty jako obiekt zainteresowania TFI

Kryptowaluty jako obiekt zainteresowania TFI1. Czym są kryptowaluty

Kryptowaluty ciężko określić jednoznacznie. Na pewno jest to instrument finansowy, w pełni podzielny, wymienny i prosty do upłynnienia, który nie ma struktury materialnej a jego realna wartość wynika niejako z kosztów rozwiązania algorytmu i uzyskania pewnej części sumy całkowitej kryptowalut. Same kryptowaluty są matematycznym algorytmem, który został rozwiązany przez super komputery oraz inne technologie służące do pozyskiwania tychże środków. Reprezentują one wartość z kilku różnych powodów.

2. Dlaczego są one wyjątkowe?

Krytpowaluty w ramach swojego algorytmu źródłowego mają limitowaną liczbę, co sprawia, że ich dorobienie, dodruk czy podrobienie jest faktycznie niemożliwe. Dlatego też jest to najbardziej stabilna forma utrzymywania wartości poza towarami i metalami szlachetnymi. Istotną cechą jest pełna podzielność krytpowalut i prostota upłynniania tej formy akumulacji wartości

Rynek kryptowalut jest bardzo rozbudowany i w zasadzie można się będzie spodziewać wyparcia klasycznego pieniądza drukowanego, przez wirtualne waluty.

Koszt kryptowalut wynika bezpośrednio z kosztów pracy „kopaczy”, a więc osób i urządzeń zajmujących się rozwiązywaniem algorytmów. Wraz z wyczerpywaniem się puli ograniczonej algorytmem, wartość e-Coina wzrasta, gdyż poziom trudności „odkopywania zmienia się diametralnie”.

3. Kryptowaluty na giełdzie!

Obserwacje rynku kryptowalut są na tyle obiecujące, iż można się spodziewać w najbliższych latach tego, iż poszczególne fundusze inwestycyjne zaczną lokować część swoich aktywów inwestycyjnych w kryptowaluty oraz giełdy tychże! Jest to niepowtarzalna szansa, aby uczynić wolny od emitentów pieniądz realnym narzędziem rozliczeniowym. W ramach badań Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych można dostrzec ogromny entuzjazm i nadzieję dotyczącą wykorzystania kryptowalut na rynku. Krytpowaluty osiągają coraz wyższą wartość i na pewno zainteresowanie się tym obiektem inwestycji będzie charakterystyczne dla najnowszych funduszy inwestycyjnych o wysokiej stopie zwrotu i niskim ryzyku. Jest to pewność inwestycji!

Podobne wpisy: