Możliwości wypowiedzenia odnowionej polisy OC

Ubezpieczenie OC to najważniejsze ze wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych – każdy posiadacz samochodu posiada obowiązek jego wykupienia. Zobowiązuje nas do tego nie tylko prawo – każdemu kierowcy może zdarzyć się wypadek czy niebezpieczna sytuacja, której konsekwencje pokryje właśnie polisa OC. Takie ubezpieczenie odnawiane było do tej pory automatycznie w każdym kolejnym roku trwania umowy, ale nowo wprowadzona ustawa OC zmieniła te reguły, obowiązując ubezpieczyciela do poinformowania o zbliżającym się czasie zakończenia ważności polisy nie później niż 14 dni przed jej zakończeniem. Jeśli więc zawrzemy umowę z inną firmą, możemy bez przeszkód zrezygnować z poprzedniej umowy w momencie, kiedy kończy się czas jej obowiązywania.

 Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy, zaś w kolejnych latach może być przedłużana. Odnowionej polisy nie możemy zerwać w połowie roku, płacąc jedynie połowę składki. W celu rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie w siedzibie firmy ubezpieczeniowej najpóźniej jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia. Możemy to zrobić osobiście (otrzymamy wtedy potwierdzenie odbioru wypowiedzenia) lub za pośrednictwem poczty – w drugim przypadku decyduje data dostarczenia dokumentu do zakładu ubezpieczeń. Wypowiedzenie powinno zawierać dane firmy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczonego, dane pojazdu (markę i numer rejestracyjny), datę i miejsce złożenia rezygnacji, tytuł „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych”, a także stosowną klauzulę prawną. Gotowe dokumenty znajdziemy w internecie. Umowę możemy rozwiązać również w przypadku wyrejestrowania samochodu lub jego trwałej utraty, poświadczonej odpowiednimi dokumentami. Jeśli pojazd został skradziony lub poddany kasacji, musimy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu, wystawione przez wydział komunikacji. W ten sposób odzyskamy niewykorzystaną składkę OC. Zwrot środków finansowych uzyskamy również w przypadku sprzedaży samochodu, składając wypowiedzenie polisy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz