Na co powinniśmy uważać kupując polisę AC?

Ubezpieczenie AC jest dodatkową formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Wybierając to ubezpieczenie, kierowca powinien uważnie zapoznać się z warunkami polisy.

W umowach dotyczących AC ubezpieczyciele umieszczają bowiem zapisy, które mogą sprawić, że odszkodowanie w ogóle nie zostanie wypłacone lub jego kwota będzie bardzo niska.

1.Amortyzacja części

To jeden z terminów, które ubezpieczyciele wyjątkowo lubią. Kiedy dokonywana jest wycena szkody, jest ona pomniejszana o wartość części. Dla właścicieli starszych modeli aut oznacza to wypłatę niskiego odszkodowania. Istnieje jednak możliwość zlikwidowania amortyzacji. W tym celu trzeba jednak ponieść dodatkowe koszty.

2.Rażące niedbalstwo

Równie często ubezpieczyciele posługują się tym terminem. Przeprowadzając wycenę szkody towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dojść do wniosku, że powstała ona na skutek rażącego niedbalstwa właściciela samochodu; w takim przypadku nie ma mowy, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Termin ten jest bardzo pojemny. Zmieszczą się w nim między innymi takie nie rozsądne zachowania, jak zostawienie kluczyków w otwartym samochodzie. Jeśli w tym momencie dojdzie do kradzieży, o odszkodowaniu możemy zapomnieć.

3.Franszyza integralna

To termin używany na określenie dolnej wartości szkody, której polisa nie obejmuje. W przypadku niskiej wartości szkody, ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych za dodatkową opłatą można franszyzę wykupić. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, dobrze się nad nim zastanówmy.

4.Zawyżona wartość samochodu

Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wielu elementów. Wśród nich bardzo ważna jest wartość samochodu, który ubezpieczamy. W tym momencie warto jednak zwrócić uwagę, że wartość samochodu wpływa na wysokość płaconej składki, ale niekoniecznie oznacza, że otrzymamy wysokie odszkodowanie. Dla towarzystwa ubezpieczeniowe istotna jest wartość samochodu w chwili powstania szkody, a nie w chwili, kiedy podpisujemy umowę. A do szkody może dojść nawet po latach od zawarcia umowy.

3.Franszyza integralna

To termin używany na określenie dolnej wartości szkody, której polisa nie obejmuje. W przypadku niskiej wartości szkody, ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych za dodatkową opłatą można franszyzę wykupić. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, dobrze się nad nim zastanówmy.

4.Zawyżona wartość samochodu

Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wielu elementów. Wśród nich bardzo ważna jest wartość samochodu, który ubezpieczamy. W tym momencie warto jednak zwrócić uwagę, że wartość samochodu wpływa na wysokość płaconej składki, ale niekoniecznie oznacza, że otrzymamy wysokie odszkodowanie. Dla towarzystwa ubezpieczeniowe istotna jest wartość samochodu w chwili powstania szkody, a nie w chwili, kiedy podpisujemy umowę. A do szkody może dojść nawet po latach od zawarcia umowy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz