Nowa umowa OC

Dynamiczne zmiany polskiego rynku ubezpieczeniowego, wprowadzenie nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii oraz rozwój segmentu ubezpieczeń typu direct zaowocowały zmianami w dotychczasowych prawach, dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź na te transformacje stanowi nowa ustawa OC, obowiązująca od 2011 roku i zastępująca poprzednią, która weszła w życie w roku 2003. Nowa ustawa wprowadza zasadniczą zmianę, jaką jest znaczne ograniczenie możliwości podwójnego ubezpieczenia OC. Stało się to możliwe dzięki opcji wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie w przypadku zamówienia polisy w innej firmie. Do tej pory umowa przedłużana była automatycznie na kolejny rok – jeśli klient nie zerwał jej w odpowiednim czasie, a w tym samym momencie podpisał umowę z inną firmą, skutkowało to koniecznością płacenia dwóch składek. Nowy zapis zakłada również, że ubezpieczyciel będzie zobowiązany do poinformowania klienta o zbliżającym się terminie końca umowy nie później niż na 14 dni przed jej zakończeniem.

Oprócz likwidacji podwójnego ubezpieczenia nowa ustawa OC reguluje ważność umowy: w przypadku sprzedaży samochodu i niewypowiedzenia umowy przez dotychczasowego lub nowego właściciela ważna jest ona jedynie do końca okresu, na który została zawarta – ubezpieczyciel nie może jej samodzielnie odnowić. Trzecia zmiana ustala natomiast zasadę, według której podpis ubezpieczyciela jest ważny nie tylko jako podpis odręczny, lecz także mechaniczny. Pozwala to w znaczny sposób usprawnić zawarcie umowy bez konieczności obecności obu stron. To bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla usług internetowych, z których korzysta coraz więcej użytkowników.

Poza ustaleniami dotyczącymi użytkowników OC nowa ustawa określa także nowe prawa ubezpieczycieli, umożliwiając towarzystwom ubezpieczeniowym zmianę wysokości składki w trakcie trwania umowy w przypadku, kiedy klient nie podał wszystkich informacji, istotnych przy ustalaniu wysokości składki lub podał fałszywe dane.

Wymienione powyżej ustalenia to cztery najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa w stosunku do poprzedniej z 2003 roku. Pozostałe zapisy dotyczą m.in. możliwości rozwiązania umowy OC w przypadku rejestracji samochodu poza granicami Polski, braku możliwości objęcia polisą okresu poprzedzającego zawarcie umowy, a także odpowiedzialności, jaką Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada w przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej wobec osób uprawnionych na podstawie zawartej umowy.

Nowa ustawa OC obowiązuje wszystkich, którzy zawarli umowę od dnia 11.02.2012 r. Umowę można zamówić przez internet, telefon lub za pośrednictwem agenta.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz