O czym powinniśmy pamiętać ubezpieczając mieszkanie?

Ubezpieczanie mieszkania staje się powoli stałą praktyką. Osoby, które wyjeżdżają na dłużej czują się dzięki polisie bardziej bezpiecznie. Wzrasta także ich poczucie bezpieczeństwa, kiedy latem zdarzają się anomalie pogodowe. Ale na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o ubezpieczeniu mieszkania?

 

Osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie mieszkania powinny zwrócić przede wszystkim uwagę na wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczy bowiem tak istotnych kwestii jak wypłata odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosując wyłączenia ochrony określają bowiem sytuacje, w których nie uzyskamy odszkodowania. Sytuacje te muszą być wymienione w umowie, a my powinniśmy się z nimi zapoznać zanim jeszcze ją podpiszemy.

Jakich szkód może nie obejmować ochrona ubezpieczeniowa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej w przypadku ubezpieczeń na mieszkanie wyłączają ochronę ubezpieczeniową, jeśli szkody są wynikiem:

– aktów terroryzmu;

– zamieszek;

– działań wojennych;

– strajków;

– czynności, które wiązały się z wykonywaniem pracy zawodowej;

– skażenia substancjami radioaktywnymi.

Ubezpieczając mieszkanie musimy zdawać sobie sprawę, że nie zostaną pokryte także szkody, które dotyczyły przedmiotów, które pozostawiliśmy na tarasie lub balkonie.

 Ponadto

Jakie jeszcze wyłączenia mogą zostać zastosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają także strat, które poniesiemy na skutek:

– dostania się do domu wód gruntowych;

– przemarzania ścian;

– uszkodzeń dachu;

– rozwijającej się pleśni;

– nagłych skoków napięcia w sieci elektrycznej;

– prac górniczych.

Ubezpieczając mieszkanie nie można zapomnieć także o wyłączeniach odpowiedzialności w przypadku, kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe dojdzie do wniosku, że szkody powstały na skutek naszego rażącego niedbalstwa. Pojęcie to jest niezwykle szerokie, nie jest dokładnie zdefiniowane w umowie i może być bardzo dowolnie interpretowane przez ubezpieczycieli. Wzbudza więc wiele kontrowersji i emocji wśród osób kupujących polisę na mieszkanie.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz