O rodzajach funduszy inwestycyjnych

O rodzajach funduszy inwestycyjnych

Osoby, które posiadają niewielkie oszczędności także mają możliwość ulokowania ich tak, aby przyniosły one pewne zyski. Jedną z tych możliwości jest zakupienie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym.

Jaki fundusz możemy wybrać? Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami?

 Rodzaje funduszy

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na trzy rodzaje:

– fundusze otwarte;

– zamknięte;

– fundusze otwarte specjalistyczne.

 Wycena jednostek

Wycena jednostek uczestnictwa w funduszach otwartych odbywa się codziennie. Decydując się na ich kupno, możemy w dowolnym momencie przedstawić je do umorzenia. Jednostek uczestnictwa w funduszach otwartych nie można jednak odsprzedawać innym inwestorom. Decydując się na kupno jednostek uczestnictwa w funduszach specjalistycznych powinniśmy mieć świadomość, że ich wycena odbywa się o wiele rzadziej. Wybierając je, będziemy mieli również mniej możliwości, aby je umorzyć. Nie są one także dostępne dla każdego – bardzo ściśle określa się, kto może je kupić. Podstawowa różnica pomiędzy funduszami otwartymi a zamkniętymi polega na tym, iż w przypadku tych drugich następuje ścisłe określenie sumy kapitału początkowego. Z reguły ich kupnem zainteresowane są osoby zamożne ponieważ kapitał początkowy w reguły opiewa na wysoką kwotę.

Fundusze otwarte

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się fundusze otwarte. Wśród nich można wyróżnić:

– fundusze obligacji;

– rynku pieniężnego;

– fundusze stabilnego wzrostu;

– zrównoważone;

– fundusze z ochroną kapitału;

– fundusze akcji.

Każdy z tych funduszy różnie się przede wszystkim stopniem ryzyka. Fundusze rynku pieniężnego uważane są za najbardziej bezpieczne. Na jednostkach ich uczestnictwa zarobimy jednak najmniej, mniej więcej tyle samo, ile zarobilibyśmy zakładając lokatę bankową. Do mało ryzykowanych funduszy należą także fundusze obligacji; okres oczekiwania na zyski jest w ich przypadku dość długi. Na nich także nie uda się zbyt wiele zarobić. Wśród funduszy otwartych najbardziej ryzykowne są fundusze akcji. Swój kapitał możemy bezpiecznie ulokować także w funduszach z ochroną kapitału.

Podobne wpisy: