O ubezpieczeniu OC dla adwokatów

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo szeroką ofertę ubezpieczeń. Wśród nich są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dedykowane osobom fizycznym, które wykonują pewne zawody. Taką grupą zawodową są między innymi adwokaci. Czy z takiego ubezpieczenia warto skorzystać?

 

Zakres obowiązków wykonywanych przez adwokatów jest bardzo szeroki. Przygotowują oni między innymi pisma procesowe, reprezentują swoich klientów przed sądem. Jeśli adwokat nierzetelnie wypełnia swoje obowiązki, wyrządza szkodę swoim klientom. W przypadku adwokatów istnieje ustawowy obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie osoby, które zostały wpisane na listę adwokatów w naszym kraju muszą więc taką polisę wykupić. Mają na to trzydzieści dni od tego, jak taki wpis zostanie sporządzony.

Suma ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia OC dla adwokatów minimalna suma ubezpieczenia została określona w wysokości pięćdziesięciu tysięcy euro. Oczywiście należy przeliczyć tę kwotę na złotówki. Istnieje także szansa podwyższenie sumy ubezpieczenia, jest to jednak indywidualną sprawą każdego z adwokatów.

Przed czym chroni polisa?

W przypadku ubezpieczenia dla adwokatów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które może ponieść klient na skutek błędu w sztuce, które reprezentujący go prawnik popełni. Poszkodowany klient może domagać się finansowej rekompensaty. Polisa OC, której wykupienie jest dla tej grupy zawodowej obowiązkowo chroni adwokatów przed koniecznością wypłacania odszkodowania z własnych środków finansowych. Roszczenia osób poszkodowanych są pokrywane z polisy OC.

Na jaki okres można wykupić polisę?

Polisę można zawrzeć na dwanaście miesięcy. Po jej wygaśnięciu trzeba ponownie złożyć wizytę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym, aby zawrzeć nową umowę.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia podlega przepisom prawa. Adwokat, który wykupuje ubezpieczenie OC nie ma więc możliwości zrezygnowania z pewnych elementów, które zawiera polisa. Nie może także zmniejszyć sumy ubezpieczenia.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz