Otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne podzielić możemy według wielu kryteriów, między innymi jeśli pod uwagę weźmiemy zakres inwestowania danego funduszu to wydzielić możemy fundusze obligacji czy też fundusze akcji lub nieruchomości. Istotnym kryterium jest także typ prowadzonej strategii inwestycyjnej.

Tutaj mówić można o funduszach bezpiecznych, zrównoważonych czy też agresywnych. Jednym z bardziej istotnych jest jednak podział na otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne, gdzie wyróżnić można całkiem sporo różnic w ich funkcjonowaniu. Po pierwsze jest to sama możliwość przystąpienia do inwestycji.

Fundusze zamkniete

W przypadku funduszy zamkniętych występuje wiele ograniczeń. Znajdziemy fundusze, do których przystąpić można tylko i wyłącznie w momencie ich uruchomienia jak i takie do których przystępować można tylko w określonych terminach. To samo dotyczy możliwości wycofania się z takiego funduszu inwestycyjnego. W funduszach otwartych możliwość przystąpienia jest z reguły nieograniczona, przynajmniej ramami czasowymi. Otwarte fundusze akcji w dowolnym momencie sprzedają i skupują swoje jednostki uczestnictwa. Pewne ograniczenia występują tutaj w przypadku tak zwanych specjalistycznych funduszy otwartych, gdzie do przystąpienia do funduszu inwestycyjnego, należy spełnić jeszcze określone w statucie danego funduszu warunki. Mogą dotyczyć one chociażby minimalnej kwoty inwestycji. Inaczej wyglądać będzie także kwestia wyceny jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów emitowanych przez fundusze zamknięte, niezależnie już od typu funduszu.

Fundusze otwarte

W przypadku funduszy otwartych, które są bardzo dynamiczne, wycena jednostek prezentowana jest w zasadzie codziennie, w każdym dniu roboczym. W przypadku funduszy zamkniętych nie ma już takiej potrzeby, więc przyjmowane są inne okresy, przeważnie jeden miesiąc. Częściej wyceniane mogą być bardzo dynamiczne zamknięte fundusze akcji. Inwestor w każdej chwili ma także możliwość śledzenia notowań certyfikatów funduszu zamkniętego, już na rynku wtórnym, który stwarza dodatkowe możliwości przystąpienia lub wycofania się z zamkniętego funduszu inwestycyjnego.

 

Podobne wpisy: