Otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne

Otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić biorąc pod uwagę wiele zróżnicowanych kryteriów. Do podstawowych zalicza się główny obszar inwestycji realizowanych przez fundusz czy też strategia, na podstawie której inwestycje te są realizowane. Zapisy odnośnie przedmiotu inwestowania jak i procentowego udziału poszczególnych rodzajów inwestycji w danym funduszu często są uwarunkowane przepisami prawa, ale zostają też zapisane w statucie na podstawie którego funkcjonują fundusze inwestycyjne.

Otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne

Innym nie mniej ważnym podziałem jest podział na zamknięte i otwarte fundusze inwestycyjne. Co prawda w trakcie swojego funkcjonowania typ funduszu może być zmieniony, ale warto wiedzieć na czym polegają najbardziej podstawowe różnice pomiędzy takimi rodzajami funduszy. Przede wszystkim jest to swoboda nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa w funduszu.

W przypadku funduszy otwartych, inwestorzy mają pod tym względem wręcz nieograniczone możliwości, z wykluczeniem pewnych szczególnych sytuacji, gdy na przykład wycena jednostek udziałów nie jest w danym momencie możliwa, ze względów obiektywnych. Są to jednak sytuacje bardzo rzadkie i tego typu fundusze inwestycyjne są dostępne praktycznie przez cały czas dla inwestorów. W zamkniętych funduszach inwestycyjnych sytuacja jest diametralnie inna.

Tutaj certyfikaty uczestnictwa są oferowane i nabywane przez fundusz inwestycyjny tylko w ściśle określonych terminach. Mogą być to regularne okresy, konkretne daty czy też tylko moment startu i likwidacji funduszu zamkniętego. Kapitał funduszu zamkniętego pozostaje więc przez większość czasu jego funkcjonowania na stałym poziomie. Inwestorzy mają jednak możliwość obrotu posiadanymi certyfikatami na rynku wtórnym, na zasadach przypominających obrót papierami wartościowymi.

Różnice dotyczą także terminów wyceny jednostek i certyfikatów uczestnictwa. W przypadku funduszy otwartych wycena dokonywana jest w zasadzie codziennie, natomiast w funduszach zamkniętych w ściśle określonych okresach. Nic nie stoi na przeszkodzie, codziennej wyceny, ale ze względu na niższą płynność wycena ma charakter zdecydowanie bardziej informacyjny i dokonywana jest przeważnie raz na miesiąc.

Podobne wpisy: