Nowa umowa OC

Dynamiczne zmiany polskiego rynku ubezpieczeniowego, wprowadzenie nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii oraz rozwój segmentu ubezpieczeń typu direct zaowocowały zmianami w dotychczasowych prawach, dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź na te transformacje stanowi nowa ustawa OC, obowiązująca od 2011 roku i zastępująca poprzednią, która weszła w życie w roku 2003. Nowa ustawa wprowadza zasadniczą zmianę, jaką jest znaczne ograniczenie możliwości podwójnego ubezpieczenia OC. Stało się to możliwe dzięki opcji wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie w przypadku zamówienia polisy w innej firmie. Do tej pory umowa przedłużana była automatycznie na kolejny rok – jeśli klient nie zerwał jej w odpowiednim czasie, a w tym samym momencie podpisał umowę z inną firmą, skutkowało to koniecznością płacenia dwóch składek. Nowy zapis zakłada również, że ubezpieczyciel będzie zobowiązany do poinformowania klienta o zbliżającym się terminie końca umowy nie później niż na 14 dni przed jej zakończeniem.

Read More