Podstawowe różnice pomiędzy otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi

Różnice, które dotyczyć mogą zamkniętych jak i oczywiście także i otwartych funduszy inwestycyjnych są dosyć znaczne i mogą zaważyć na ostatecznej decyzji dotyczącej tego w co i w jak dużym zakresie warto zainwestować. Pierwszym z ograniczeń jest minimalna kwota inwestycji. Osoby, które inwestują w fundusze otwarte nabycia dokonać mogą już za kwotę 100 złotych, w momencie gdy jest to ich pierwsza inwestycja, a późniejsze dokupienie jednostek funduszy inwestycyjnych może już mieć miejsce po cenach odpowiednio niższych. Minimum jest tutaj zwykle kwota 50 złotych.

Podział jednostek udziałów

Dzieje się tak między innymi ze względu na to, że jednostki udziałów są podzielne. Jeśli nawet jedna jednostka udziałów danego funduszu inwestycyjnego jest wyceniana bardzo wysoko to i tak inwestor może za niższą kwotę nabyć po prostu jej ułamkową część. Już w zamkniętych funduszach inwestycyjnych taka operacja nie będzie możliwa, gdyż minimalną kwotą inwestycji jest zwykle właśnie cena pojedynczego certyfikatu inwestycyjnego, który jest już niepodzielny. Różnica dotyczy także momentu w którym można do inwestycji przystąpić. I tak w sytuacji gdy inwestor chce nabyć jednostki udziałów w otwartych funduszach inwestycyjnych to nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Nabycia może dokonać każdego dnia w którym funkcjonuje giełda papierów wartościowych, które to dni pogrywają się zwykle z dniami roboczymi.

Zakup certyfikatów inwestycyjnych

Inaczej jest w sytuacji gdy chodzi o nabycie certyfikatów inwestycyjnych, które można kupić albo w dokładnie ustalonych okresach, albo też tylko na początku powstawania funduszu inwestycyjnego. Także i takie ograniczenie ma późniejszy wpływ na ceny certyfikatów. Ceny, które mogą one osiągać na rynku wtórnym, między innymi właśnie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inaczej przebiega też wycena. W otwartych funduszach inwestycyjnych wyceny dokonuje się na zakończenie każdego dnia giełdowego. W zamkniętych okresy wyceny mogą być inne. Certyfikaty mogą być wycenianie zarówno pod koniec każdego tygodnia jak i na koniec miesiąca. Tutaj raczej nie stosuje się wyceny codziennej, tak jak ma to już miejsce przy funduszach otwartych. Także przepisy regulujące funkcjonowanie tych funduszy są w każdym przypadku inne.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz