Prawa i obowiązki ubezpieczyciela

Bardzo często ubezpieczyciele przy likwidacji szkody pokazują swoje podejście do troski o bezpieczeństwo klientów, którzy dotychczas skorzystali z ich usług. Czy zgubienie dowodu rejestracyjnego, kluczyków, dobrowolny wybór pomocy drogowej może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania?

Okazuje się, że niezależna instytucja jaką jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bacznie przygląda się wszystkim działalnością firm z branży finansowej. Do grupy kontrolowanych podmiotów należą również ubezpieczyciele. W ostatnim czasie UOKiK zakwestionował kilka praktyk zakładów ubezpieczeniowych. Wyniki ich analiz pokazują że nie wszystkie podjęte przez towarzystwa ubezpieczeniowe działania były prawidłowe. Warto jest szczegółowo omówić zastrzeżenia, które ten urząd miał co do umów zawieranych z swoimi klientami. Na szczególną uwagę zasługują nieprawidłowości dotyczące produktów łączonych jakimi są polisy i lokaty. Dorobiony kluczyk nie ma wpływu na odszkodowanie.

Nieodpowiednie zapisy

Okazuje się, że jedna z firm oferujących ubezpieczenie komunikacyjne została ukarana za umieszczenie nieodpowiednich zapisów we wzorcach umownych. Niemniej jednak największe wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziła klauzula, która przewiduje odmowę wypłaty odszkodowania za skradzione auto lub jego wyposażenie. Ponadto ubezpieczyciel stosował taką sankcję, jeżeli klient: po kradzieży nie dostarczył oryginalnych kluczyków do samochodu wcześniej nie poinformował o dorobieniu kluczyków nie przedstawił dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że podobne zasady wprowadzone przez zakład ubezpieczeniowy są zdecydowanie zbyt restrykcyjne. Według Urzędu klient ubezpieczyciela nie powinien być karany za utratę przedmiotów, które mogły zostać skradzione wraz z samochodem.

Prawidłowość działań firm ubezpieczeniowych

Ponadto urząd podkreślił również, że takie zdarzenia jak dorobienie kluczyków lub zgubienie dokumentów nie muszą mieć związku z późniejszą kradzieżą pojazdu. Można mieć więc gwarancję, że nad prawidłowością działań firm ubezpieczeniowych czuwa instytucja, które zadaniem jest analiza wszelkich przypadków, które budzą najmniejszą wątpliwość. W końcu wiele osób chcących zakupić polisę na życie staje przed podobnym dylematem, ponieważ obawiają się, że firma ubezpieczeniowa nie zrobi wszystkiego, aby mogła nastąpić wypłata odszkodowania. Niemniej jednak dzięki istnieniu podobnych urzędów dostaje się pewność, że podobne działania są zgodne z obowiązującym prawem wobec czego warto jest pamiętać o podobnych kwestiach.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz