Reklamacja w banku

Reklamacja w banku nie należy do najprostszych spraw. Nic więc dziwnego, że u wielu osób rodzi niechęć przed dochodzeniem swoich praw. Warto jest na pewno wszcząć działania, zwłaszcza jeżeli są argumenty przemawiające przeciwko bankowi. W końcu doświadczenie wielu osób pokazuje, że jest to możliwe. Masz konto bankowe, z którym pojawiły się pewne problemy podczas jego użytkowania? Pamiętaj, że postępowanie reklamacyjne zawsze zaczyna się z inicjatywy klienta. Najpierw trzeba złożyć skargę w banku – ważne jest, aby do wniosku załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub pisemne oświadczenie, że bank w terminie 30 dni nie udzielił odpowiedzi na skargę klienta.

Wniesienie wniosku

Pamiętaj, że za wniesienie wniosku klient musi wnieść opłatę – zwykle jest to 50 zł. W przypadku odrzucenia wniosku połowa tej opłaty zostaje zwrócona. W przypadku wygranej – opłatę zwraca bank, który przegrał sprawę. Z danych Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego wynika, że ponad polowa złożonych wniosków z różnych przyczyn, w tym formalnych, jest odrzucana lub zwracana. Zadaniem arbitra jest doprowadzenie do ugody. Dopiero, gdy jest ona niemożliwa, sprawa jest rozstrzygnięta na posiedzeniu niejawnym. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że średni czas rozpatrywania wniosku liczy sobie do 40 dni. Jeśli to klient wygra sprawę bank musi wykonać orzeczenie w ciągu 14 dni od otrzymania wpisu.

Powództwo w sądzie

Nie może się od niego odwołać! Z kolei w odwrotnej sytuacji, kiedy to klient nie jest zadowolony z decyzji arbitra, może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku wygranej konsumenta bank może wykonać orzeczenie Arbitra w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wypisu. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że orzeczenia Arbitra Bankowego są ostateczne dla banku, ale nie dla samego konsumenta. Oznacza to, że w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia konsument może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz