Szansa na rozwój: unijne dotacje

Firma, która chce się rozwijać musi inwestować niemałe środki. Szansą dla wielu przedsiębiorstw mogą być dotacje dla MŚP, czyli dotacje skierowane do mikro-, małych i średnich firm.

W ramach bardzo różnych projektów przedsiębiorstwa te mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, poprawę warunków pracy, wsparcie działań pro ekologicznych.

Programy krajowe i regionalne

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie realizowanych przez siebie projektów nie tylko w projektach krajowych, ale także regionalnych. Jednym z projektów krajowych jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Funduszami w ramach tego programu interesuje się coraz większa liczba właścicieli mikro-, małych i średnich firm, które chcą wprowadzać i realizować innowacyjne rozwiązania w ramach B + R. Przedsiębiorstwa te mogą korzystać także z programów regionalnych, w których konkursów jest jeszcze więcej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Ten krajowy program adresowany jest do firm MŚP, których właściciele chcą prowadzić zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe. Projekty, które można realizować w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie muszą być bardzo duże, ich czas realizacji powinien być krótki. Uzyskane w ramach programu środki finansowe mogą zostać przeznaczone na badania przemysłowe i rozwojowe. Nie muszą one być realizowane przez przedsiębiorstwo samodzielnie, mogą zostać powierzone zewnętrznym podmiotom. Prowadzenie bada przemysłowych i rozwojowych przedsiębiorcy mogą powierzyć jednostkom naukowym, mogą też zlecić je innym przedsiębiorstwom, mogą także realizować je wspólnie z zewnętrznymi podmiotami. Środki z dotacji można przeznaczyć nie tylko na badania, ale również na wdrożenie ich wyników na etapie produkcji.

Więcej na stronie https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-msp

Unijne dotacje, o które mogą ubiegać się makro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to szansa na zwiększenie ich konkurencyjności, a tym samym szansa na zwiększenie zysków i odniesienie sukcesu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz