Ubezpieczenie OC: charakterystyka, obliczanie składki, kalkulator

Ubezpieczenie auta od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) to najważniejsza z polis komunikacyjnych, na mocy której zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów spowodowanego przez nas wypadku. Zakres odpowiedzialności firmy regulowany jest prawnie. Obecnie OC jest polisą obowiązkową, którą musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. W razie jej braku kierowcy grożą wysokie kary pieniężne, a przy wypadku – obowiązek samodzielnego pokrycia kwoty odszkodowania, która może być bardzo wysoka.

Read More