Ubezpieczamy mieszkanie – o czym warto pamiętać?

Ubezpieczanie mieszkań staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Na ubezpieczenie mieszkania decydują się już nie tylko osoby, które kupiły je dzięki kredytowi hipotecznemu, ale także osoby, które w czasie wakacyjnych wyjazdów chcą, aby ich mieszkanie zostało dobrze zabezpieczone. O czym jednak osoby ubezpieczające mieszkania powinny pamiętać w chwili wykupowania polisy?

 

Osoby, które zdecydowały się ubezpieczyć swoje mieszkanie jeszcze przed podpisaniem umowy powinny poznać zakres wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, gdyż to właśnie od zakresu wyłączeń zależy, kiedy w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. Każde towarzystwa ubezpieczeń sytuacje te opisuje bardzo dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z tym punktem umowy trzeba się więc dokładnie zapoznać.

Jakich szkód nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

W zdecydowanej większości przypadków towarzystwa ubezpieczeniowe na liście wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej umieszczają szkody, które są skutkiem:

– działań wojennych;

– zamieszek;

– aktów terroru;

– strajków;

– skażenia substancjami mającymi charakter radioaktywny;

– trzęsienia ziemi.

Ochrona ubezpieczeniowa nie działa również w przypadku, kiedy szkoda powstała na skutek wykonywania czynności związanych z pracą zawodową, w tym także z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Inne wyłączenia stosowane przez ubezpieczycieli

Zakres wyłączenia odpowiedzialności może obejmować także szkody, które powstały w wyniku:

– prac górniczych – zaliczono tutaj szkody, które powstały na skutek osunięcia lub tąpnięcia ziemi;

– gwałtownego spadku napięcia w sieci elektrycznej;

– przemarznięcia ścian;

– rozwijania się pleśni i grzybów;

– uszkodzenia dachu;

– przedostawania się wód gruntowych.

Każdy ubezpieczyciel może zastosować jeszcze inne wyłączenia odpowiedzialności. Zawsze są one zapisywane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to dokument, który powinniśmy poznać zanim podpiszemy umowę. Niekoniecznie bowiem wymienione wyżej wyłączenia muszą się znaleźć w zawieranej przez nas umowie.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz