Ubezpieczenie NNW dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Ubezpieczenie NNW dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Każdego roku rodzice stają przed dylematem: wykupić dziecku ubezpieczenie NNW w szkole czy też zrezygnować z tej opcji? Z czym to się wiąże? Na co można liczyć, kiedy polisę taką wykupimy?

Co to jest NNW?

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, to rodzaj polisy, która zapewnia nam ochronę w momencie, kiedy dojdzie do wypadku z udziałem osoby objętej ubezpieczeniem (w tym wypadku dziecka). Polisa obejmuje przypadki złamań, śmierci, oparzeń, odmrożeń, udarów mózgu. Niektóre przypadki wymagają dodatkowych opłat, aby ubezpieczenie je obejmowało. Warto zastanowić się nad tym, czy zasadnym jest decydowanie się na nie.

Co zapewnia NNW?

Wykupując ten rodzaj ubezpieczenia, można liczyć na świadczenie, które ubezpieczyciel wypłaci nam na skutek powstania uszczerbku na zdrowiu. Pokrywa także koszty leczenia. W przypadku dzieci w grę wchodzi również zasiłek, który wypłacany jest wtedy, kiedy dziecko czasowo jest niezdolne do nauki.

Czy wykupienie NNW jest obowiązkowe?

Tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie: ten rodzaj ubezpieczenia nie jest obowiązkowy. Niektóre szkoły decydują się jednak na umieszczenie w swoim statucie konieczności posiadania NNW. Pamiętać należy, że dyrekcja i nauczyciele nie mają jednak prawa do tego, aby narzucać nam określone towarzystwo ubezpieczeniowe. Rodzice mogą wykupić NNW w wybranej przez siebie firmie.

Na jaką sumę ubezpieczenia postawić?

Tutaj warto trzymać się zasady, że im wyższa kwota, tym lepiej. Wiąże się to bowiem zawsze z otrzymaniem wyższej sumy pieniędzy w momencie, kiedy dojdzie do wypadku. Oczywiście będzie to także wiązało się z koniecznością wyższej opłaty za NNW, ale jest to wydatek jednorazowy, a w perspektywie czasu bardzo często się opłaca. Warto pamiętać, że na rynku działa dzisiaj szereg firm ubezpieczeniowych, których oferty istotnie się między sobą różnią. Nigdy nie należy podejmować decyzji pochopnie. Powinna ona być przemyślana i dokładnie przeanalizowana. Tylko wtedy mamy szansę na wybranie naprawdę dobrej firmy, która zapewnia najlepsze warunki.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz