Zalety konta oszczędnościowego

Warunki, na których wygasa polisa na życie

Umowa o zawarcie ubezpieczenia na życie podlega przepisom kodeksu cywilnego. W chwili podpisania umowy pomiędzy osobą ubezpieczoną a towarzystwem ubezpieczeniowym następuje stosunek prawny, który obowiązuje przez określony ściśle okres. Zobowiązania zawarte w sporządzonej na piśmie umowie obowiązują ubezpieczyciela tylko w okresie, na który umowa została zawarta.

O tym, kiedy polisa traci ważność oraz o tym, kiedy ustają zawarte w niej zapisy dowiedzą się Państwo czytając poniższy tekst.

Okres na jaki polisa została zawarta

Wśród polis ubezpieczeniowych są i takie, które zawierane są na czas określony. Tego typu polisy tracą swoją ważność, kiedy mija data na jaką ją zawarliśmy. Posiadacze tego typu polis muszą jednak uważać. Często towarzystwa ubezpieczeniowe umieszczają w nich zapis, który wymusza, aby posiadacz polisy dokonał jej wypowiedzenia. Jest to konieczne nawet wtedy, kiedy okres, na który polisa została zawarta zakończył się. Jeśli tego nie zrobimy, to nasza terminowa polisa zostanie automatycznie zamieniona na polisę o nieograniczonym czasie trwania. Co więcej, umowę należy wypowiedzieć w terminie określonym w umowie. Musimy więc bardzo dokładanie przeczytać całą umowę zanim ją podpiszemy. Często stosowaną praktyką jest bowiem informowanie o tak istotnych szczegółach bardzo drobnym drukiem.

Anulowanie umowy

Nawet po podpisaniu umowy mamy prawo zrezygnować z zawartych w niej ustaleń. Możemy to zrobić w przeciągu trzydziestu dni od daty jej podpisania. Anulując umowę będziemy musieli jednak zapłacić składki za okres, w którym obowiązywała.

Wypowiedzenie umowy

Warunki, na których wygasa polisa na życieUmowę zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym mamy prawo wypowiedzieć. Kiedy zdecydujemy się jednak na wypowiedzenie umowy musimy przygotować się na konieczność zapłacenia kary umownej. Ubezpieczyciel może też zażądać od nas opłacenia należnych składek z góry. Jeśli w umowie jest taki zapis, jej wypowiedzenie nie ma sensu. Nie będzie nam się to po prostu opłacać finansowo. Polisy automatycznie wygasają, kiedy ich posiadacz umiera.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz