Zabezpieczenie kredytu samochodowego – rodzaje

Udzielenie przez bank kredytu samochodowego będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zostanie on odpowiednio zabezpieczony. W chwili obecnej kredyty samochodowe mogą zostać zabezpieczone przez ustanowienie zastawu rejestrowego lub poprzez przywłaszczenie.

 

Zabezpieczenie poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego pociąga za sobą konieczność dokonania wpisu w krajowym rejestrze zastawów. Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym zostanie umieszczona stosowna informacja o dokonaniu takiego zabezpieczenia. Do momentu, kiedy nabywca samochodu nie upora się ze spłatą kredytu, informacja na temat ustanowienia zastawu rejestrowego będzie pozostawała w krajowym rejestrze zastawów. Kiedy kredyt zostanie spłacony, dane kredytobiorcy zostaną z rejestru usunięte. Taka forma zabezpieczenia nie jest zbyt często stosowana, są jednak banki, które chętnie korzystają z tej możliwości.

Przewłaszczenie

W przypadku kredytów samochodowych przewłaszczenia jest najczęściej wybieranym sposobem zabezpieczenia kredytu. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Otóż, właścicielami samochodu nie będziemy sami. W dowodzie rejestracyjnym naszego samochodu jako jego współwłaściciel zostanie wpisany bank, który udzielił nam kredytu. W przypadku przewłaszczenia bank może zaproponować nam:

Zastaw rejestrowy

przewłaszczenie na zabezpieczenie – w 49 procentach właścicielem samochodu do chwili spłacenia kredytu jest bank;przewłaszczenie warunkowe – w tym przypadku bank nie jest współwłaścicielem auta. Jest jednak jeden warunek: raty musimy spłacać regularnie. Jeśli nie będziemy tego robić, bank może przewłaszczyć samochodów całkowicie.Z punktu widzenia kredytobiorcy najkorzystniejszą formą zabezpieczenia kredytu samochodowego est przewłaszczenie warunkowe. Ale decydując się na takiego zabezpieczenie nie możemy się spóźniać z płaceniem rat. To rozwiązanie korzystne tylko dla wyjątkowo rzetelnych kredytobiorców.Nie każdy rodzaj zabezpieczenia kredytu samochodowego jest równie korzystny dla kredytobiorcy. Ale uzyskanie kredytu bez jakiekolwiek zabezpieczenia nie jest możliwe.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz