Zalety lokaty

Zalety lokaty

Lokata jest produktem bankowym. Jej zasadniczym celem jest pomnażanie pieniędzy, które się na niej lokuje. Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na zyski. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie niesie ona ze sobą żadnego ryzyka utraty środków.

Zyski jakie dają lokaty nie są najwyższe, jednak zawsze są one wyższe ni zyski z tradycyjnych kont bankowych, a już na pewno wyższe niż zyski, jakie pieniądze wygenerowałyby leżąc w szafie czy w domowej skarbonce.

 Wysokość wysków

Zyski z lokat mogą sięgać czterech procent. Naliczane są w skali roku. Im wyższe oprocentowanie lokaty, tym większy przyniesie ona dochód. Im większa kwota na lokacie, tym zysk jest większy. Najlepsze lokaty to lokaty roczne, gdyż w praktyce to na nich zarabia się najwięcej. Lokaty trzymiesięczne i roczne nie dają takich zysków. Ale to logiczne. Trwaj krócej, więc i zysk jest mniejszy. Lokatę zwykle zawiera się na określony czas. Dlatego są to lokaty terminowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych kont, po okresie umowy lokaty, jest ona zamykana. Środki wpłacone powiększone o wypracowany zysk zostają zwrócone właścicielowi. Jedyna wada lokat jest fakt, iż większość z nich blokuje dostęp do środków, które się na nich umieszcza.

Wypłata środków

Nieliczne wyjątki przewidują możliwość jednorazowych wypłat. Przykładem takiej lokaty jest lokata rentierska. W jej ramach, raz w miesiącu, można wypłacić określona kwotę pieniędzy (najczęściej jest to kwota wypracowanego zysku). Lokaty zakłada się dla bardzo różnych sum pieniędzy. Tworzy się lokaty, gdzie początkiem może być tysiąc złotych, ale istnieją i takie, gdzie progiem minimalnym jest dziesięć tysięcy złotych. Wszystko zależy od oferty i polityki danej placówki finansowej. Tak czy inaczej lokaty bankowe są bezpiecznym i dobrym sposobem na pomnażanie oszczędności. W skali roku mogą wypracować naprawdę pokaźne sumy. Decydując się na lokatę watro wybrać tę, która zarobi, jak najwięcej. Dobrze jest jeśli lokata daje możliwość obserwowania, jak zwiększa się kwota ulokowanych na niej środków.

 

Podobne wpisy: